We are all imperfect parents and that’s perfectly ok. Tiny humans need connection not perfection.

LR Knost

In een wereld die steeds evolueert, visies die continu aangepast worden en de kijk op opvoeding die voor iedereen anders is en die men je steeds wilt meegeven, kan het je soms allemaal even te veel worden. Dit kan ervoor zorgen dat de opvoeding van je kind(eren) wat stroef loopt of dat je in relatie met gezinsleden een kloof voelt groeien en je vragen hebt over jouw positie als ouder of partner.

Door de druk vanuit maatschappij of die je jezelf oplegt in het streven naar een “betere” toekomst kan het ook voorkomen dat je onenigheid voelt tussen jou en je partner. Dat je het gevoel hebt meer naast elkaar te leven in plaats van als team door het leven te gaan. Het is enorm belangrijk om ook deze situaties bespreekbaar te maken!

Wil je aan de slag met het versterken van je zelfvertrouwen als ouder, partner en gezinslid kan doen groeien, dan ben je van harte welkom.

Stapsgewijs brengen we je hele gezinsboom op de voorgrond met alle evoluties die er reeds zijn geweest. Bekijken we de interacties die de gezinsleden onderling en in omgang met anderen hebben gehad en hoe het je gezin heeft beïnvloed. We bekijken de verschuiving van de opvoedingsnoden en op welke aspecten nu meer aandacht besteed mag worden. 

Door mijn meerzijdigheid en objectiviteit breng ik openingen in je relaties met je gezinsleden maar ook met anderen.

%d bloggers liken dit: