Aanbod voor ouders

Hulpverlening voor ouders

Als gezinsondersteuner ben ik er voor gezinnen en gezinsleden die door de bomen het bos niet meer zien als gevolg van verschillende moeilijkheden.

Heb je het gevoel dat de opvoeding van je kind(eren) stroef loopt? Dat je in relatie met gezinsleden een kloof voelt groeien en je vragen hebt over jouw positie als ouder of partner?

Voel je een kloof tussen jou en je kind, dan is het belangrijk om na te gaan of jouw opvoeidingsaanbod nog overeenstemt met de opvoedingsnood van je kind.

Maar ook tussen jou en je partner kan je het gevoel hebben dat je onenigheid voelt. Dat je het gevoel hebt meer naast elkaar te leven in plaats van als team door het leven te gaan. Het is enorm belangrijk om ook deze situaties bespreekbaar te maken!

Samen bekijken we de eigenschappen die jij wil versterken zodat je zelfvertrouwen als ouder, partner en gezinslid kan groeien en jij als persoon kunt openbloeien.

Stapsgewijs brengen we je hele gezinsboom op de voorgrond met alle evoluties die er reeds zijn geweest. Bekijken we de interacties die de gezinsleden onderling en in omgang met anderen hebben gehad en hoe het je gezin heeft beïnvloed. We bekijken de verschuiving van de opvoedingsnoden en op welke aspecten nu meer aandacht besteed mag worden. 

Door mijn meerzijdigheid en objectiviteit breng ik openingen in je relaties met je gezinsleden maar ook met anderen.