Voor ouders

De titel spreekt van dit onderdeel spreekt voor zich, gezinsondersteuning. Maar wat betekend dit voor mij naar jou als ouder? Dat is een vraag die bij jou misschien wel naar boven komt.

Als gezinsondersteuner ben ik er voor iedereen die even door de bomen het bos niet meer zien binnen hun opvoeding, in relatie met je gezinsleden en je positie als ouder. Samen gaan we je minder sterke punten versterken en je sterke punten laten gelden om zo je zelfvertrouwen als ouder, partner en gezinslid te versterken.

Je kan het gevoel hebben een kloof te voelen tussen jou en je kind, dan is het belangrijk om na te gaan of jouw opvoeidingsaanbod nog overeenstemt met de opvoedingsnood van je kind.

Maar ook tussen jou en je partner kan je het gevoel hebben dat je onenigheid voelt en het gevoel hebt meer naast elkaar te gaan leven. Het is enorm belangrijk om ook deze situaties bespreekbaar te maken.

Stapsgewijs brengen we je hele gezinsboom op de voorgrond met alle evoluties die er reeds zijn geweest, de interacties die de gezinsleden onderling en in omgang met anderen hebben gehad en hoe het je gezin heeft beïnvloed. Zo kunnen we ook kijken waar er noden mogelijks mogen veranderen en op welke aspecten nu meer aandacht besteed mag worden. Dit bied je leerkansen naar de toekomst toe.

Door mijn meerzijdigheid en objectiviteit breng ik openingen in je relaties met je gezinsleden maar ook met anderen.