Coaching

De coaching is meer een veralgemeende hulpverlening die ik aanbied. Dit is niet specifiek gericht op enkel de ondersteuning van jou als ouders, partner of gezinslid.

Ik vind het erg belangrijk om ook ondersteuning te bieden tijdens vragen of bezorgdheden die je tegenkomst doorheen verschillende levensfasen. Zo wil ik er voor jou zijn als steun en toeverlaat in moeilijke momenten, je stemmetje in je hoofd dat zegt dat je heet waard bent om te zijn wie je bent en samen verwezenlijken we jouw doelen.

In mijn coaching schik ik mezelf naar jouw noden en hulpvraag. Dit kan gaan om coaching met wandeling, in de gym (basic fit), tijdens een star-to-run, een coaching met muziek. Wat jij nodig hebt is mijn prioriteit.

! Let wel… bij een coaching in de gym of tijdens een loopsessie is er een 20 minuten afronding van de sessie voorzien. Hier gaan we na wat er goed en minder goed liep en waar we ons een volgende keer op gaan focussen om zo het zelfvertrouwen te bevorderen.